Voľný čas a okolie | Patince

 

Komárno

Komárno má za sebou bohatú históriu. Opevnený hrad a priľahlá osada sa v prvých písomných zmienkách spomínajú pod názvami Camarum (1075), Kamam (1218), Camarum (1268), Kamar (1283), Camaron či Comaron (v listinách z rokov 1372-1498). Výsady mesta, ktoré osídlenie získalo od kráľa Bela IV. v roku 1265, predchádzali rozvoju stredovekého Komárna. Matej Korvín postavil v hrade renesančný palác a premenil Komárno na vojenskú základňu kráľovskej dunajskej flotily v čase protitureckých bojov. Obranná línia habsburskej ríše bola rozšírená o Starú pevnosť (prebudovaný komárňansky hrad) a Novú pevnosť (druhá polovica 17. storočia). Strategická poloha na križovatke vodných a pozemných ciest zabezpečila rozmach obchodu a remesiel. Ekonomický a kultúrny význam mesta potvrdila 16. marca 1745 i Mária Terézia a udelila Komárnu titul a práva slobodného kráľovského mesta. Dunajský prístav prežil dve zemetrasenia, niekoľko veľkých požiarov či morovú epidémiu, ale i tak si dokázal udržať status jedného z najrozvinutejších centier Rakúsko – Uhorska. Po Druhej svetovej vojne bolo Komárno opäť pridružené k Československu.

Z mnohých pamiatok, ktoré definujú pestré komárňanské dejiny spomeňme aspoň kostol sv. Ondreja, mestskú radnicu, Nádvorie Európy či rozľahlý pevnostný systém.

Rímsky kastel pri Iži

Neďaleko od dedinky Iža (7 km východne od Komárna) ležia ruiny rímskeho vojenského tábora (kastel). Opevnená pevnosť bola súčasťou hraničného obranného systému, ktorý mal utlmiť útoky germánskych kmeňov zo severu. Dnes je archeologická lokalita akýmsi prírodným múzeom.

Vodný mlyn pri Kolárove

Zhruba 22 km od Patiniec, na sútoku Váhu a malého Dunaja, leží mestečko Kolárovo. Neďaleko, na mŕtvom ramene Dunaja je situovaný plávajúci vodný mlyn. Technická pamiatka funguje ako historická expozícia slovenského mlynárstva. Zariadenie má síce iba niekoľko pôvodných komponentov (zvyšok bol vyrobený v Slovenských lodeniciach v Komárne v roku 1982), ale i napriek tomu je vernou kópiou bývalého lodného mlyna v Radvani nad Dunajom. K mlynu vedie 86 metrov dlhý most, ktorý sa pokladá za najdlhší drevený most v Európe.

 


Jazykové pobyty